Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act

Traduzione in inglese del Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding